info@accs.lv +371 29110002

Moneo

  Tiem, kas veido apjomīgus ierakstus ar daudzām rindām, lieti noderēs jaunā iespēja – meklēšana pašā ierakstā. Ierakstiet jebkuru meklēšanas tekstu laukā, kas ir virs ieraksta matricas un atrastais teksts tiks iekrāsots atšķirīgā krāsā. Ar bultiņām < > labajā pusē var pārvietoties pa atrastajām ieraksta rindām.

  Lai korekti atspoguļotu nākamo periodu izdevumus un atvieglotu grāmatojumu veidošanu, Moneo Enterprise ir paredzēta automātiska izdevumu sadalīšana pa iepriekš definētajiem periodiem. Funkcionalitāti var izmantot avansa norēķinos un piegādātāju rēķinos. Sākumā ir jādefinē izdevumu sadalīšanas veidi, kas noteiks cik mēnešos, kādos datumos un kādas summas būs attiecināmas uz katru periodu. Modulis Finanses – Iestatījumi –

  Autogrāmatojumu funkcionalitāte ir paredzēta, lai veidotu automātiskus aprēķinus un sadalīšanu pa kontiem, balstoties uz iepriekš ievadītiem nosacījumiem. Piemēram, ienākošajos piegādātāju rēķinos Moneo lietotāji var automātiski aprēķināt atskaitāmo PVN daļu automašīnas un reprezentācija izdevumiem vai arī vienkārši sadalīt proporcionāli pa objektiem. Autogrāmatojumu iestatīšana Modulis Finanses – Iestatījumi – Autogrāmatojumi Zemāk esošajā piemērā mēs nosakām, ka

  Klientu un artikulu kartiņā ir atrodams lauks Brīdinājums, kas ļauj Moneo lietotājiem saņemt brīdinājumu brīdī, kad kādā no realizācijas ierakstiem – klientu pasūtījumi vai rēķins, tiek izmantots klients vai artikuls. Biežāk izmantojamie brīdinājumi ir par to, ka klientam ir izveidojies parāds, nav parakstīts līgums, nav iesniegti dokumentu oriģināli un līdzīga satura paziņojumi. Tajā brīdī,

  Lai sameklētu kādu no ierakstiem pēc jebkura sarakstā esoša lauka, jāatver vajadzīgais saraksts un jāsāk rakstīt meklējamais teksts. Tiks atlasīti visi tie ieraksti, kas satur daļu no meklētās vērtības. Filtrēšanas iespējas saraksta logā Ieslēdzot filtrēšanu, saraksta loga kolonnās darbojas sekojoši atlases kritēriji: > atlasīs visas vērtības, kas ir lielākas par norādīto vērtību, piem., >100 atlasīs

  Visiem Moneo saraksta logiem ir izveidotas plašas modificēšanas iespējas, lai uzlabotu darba produktivitāti, nepiesaistot IT speciālistus. Saraksta loga labajā pusē var atvērt papildu lauku sarakstu, lai noņemtu vai pievienotu nepieciešamās saraksta loga kolonnas. Kolonnu atrašanās vietu saraksta logā var mainīt, pārvelkot aiz kolonnas nosaukuma uz nepieciešamo vietu. Loga izmērus var mainīt pavelkot to aiz