info@accs.lv +371 29110002

MONEO parūpēsies par precīzu darba samaksas aprēķinu, atvaļinājumu uzskaiti un nepieciešamo lietvedības dokumentu automātisku izveidošanu. Aprēķinu nodokļu likmes un nosacījumi ir viegli maināmi, bez konsultantu palīdzības un papildu izmaksām.

 • Darba līgumu klases.
 • Darba līgumu izmaiņu vēsture.
 • Personīgā informācija par darbiniekiem.
 • Departamenti un darbinieku grupas.
 • Amati un profesijas
 • Darba attiecību periodi.
 • Pārbaudes laiks un darba samaksa tajā.
 • Atvieglojumi nodokļu vajadzībām.
 • Radniecība.
 • Dokumenti un sertifikāti un to derīguma termiņu izsekošana.
 • Atvaļinājuma un papildatvaļinājuma uzskaite.
 • Darba līguma dokumenta automātiska izveidošana.
 • Dažādi samaksas veidi.
 • Dažādas nodokļu grupas.
 • Vienkārši maināmas nodokļu likmes.
 • Nostrādāto stundu uzskaite - laika tabeles
 • Virsstundu darbs.
 • Darbs svētku dienās.
 • Nakts stundu darbs.
 • Ieturējumu uzskaite.
 • Piemaksu uzskaite.
 • Kavējumu un prombūtnes uzskaite.
 • Izmaksāto avansu uzskaite.
 • Algu daļēja izmaksa.
 • Atvaļinājuma naudas aprēķins.
 • Vidējās izpeļņas aprēķins.
 • Uzkrājumi neizmantotajam atvaļinājumam.
 • Neizmantoto atvieglojumu un pārmaksāto summu pārnešana uz nākamo mēnesi.
 • Datu vienkārša kopēšana no/uz Excel.
 • Avansa norēķinu saldo pievienošana algas samaksas maksājumam.
 • FiDAViSta maksājumu eksporta fails.
 • Apvienotie algu maksājumi (nosūtīšanai uz banku kā vienu maksājumu).
 • Automātiska bankas piemeklēšana: algu izmaksa no tās uzņēmuma bankas kurā darbiniekam ir bankas konts.
 • Rīkojumu dokumentu automātiska veidošana, integrācija ar Word.
 • Rīkojumi par pieņemšanu, atlaišanu,
 • darba algu, atvaļinājumiem u.c.
 • Lietvedības dokumentu arhīvs katram līgumam.
 • Izziņas dokumentu automātiska veidošana.
 • Uzkrājumu automātiska iegrāmatošana neizmantotajiem atvaļinājumiem.
 • Algas aprēķinu automātiska iegrāmatošana (atsevišķs aprēķins, kopsummas vai pa departamentiem).
 • Avansa norēķinu izmaksas automātiska iegrāmatošana.
 • Nodokļu aprēķinu automātiska iegrāmatošana.
 • Algu lapiņas.
 • Algu aprēķins dažādos griezumos.
 • Izmaksu saraksti.
 • Vienkārša datu kopēšana no / uz Excel.
 • Automātiska algu lapiņu nosūtīšana visiem vai daļai darbinieku uz e-pastu.
 • VSAOI atskaites EDS importam.
 • Ziņas par darba ņēmējiem EDS importam.
 • Paziņojums par fiziskai personai izmaksātajām summām EDS importam.
 • Statistikas atskaites.
 • IIN atskaites.
 • Vienkārša datu filtrēšana, atlase un meklēšana.
  • a fonds moneo
  • Trimen Tractors
  • Orange Cash & Carry
  • Sky
  • Manaslecas.lv
  • Reneva
  • Tabularius Moneo
  • vinoga
  • Korte.lv
  • BCCS TM
  • Optika Metropole
  Nepieciešama palīdzība?

  Nepieciešama palīdzība?

  Piesakies bezmaksas konsultācijai, kuras laikā pārrunāsim uzņēmuma procesus, vajadzības un izaicinājumus, lai atrastu piemērotāko risinājumu.

  Accounts & Systems, SIA
  PVN Reģ. Nr. LV40103945399
   
  Meža iela 4, 2. stāvs, Rīga, LV-1048
   
  Tālr.: +371 29110002
  E-pasts: info@accs.lv
  Web: www.accs.lv