info@accs.lv +371 29110002

 

Lai korekti atspoguļotu nākamo periodu izdevumus un atvieglotu grāmatojumu veidošanu, Moneo Enterprise ir paredzēta automātiska izdevumu sadalīšana pa iepriekš definētajiem periodiem. Funkcionalitāti var izmantot avansa norēķinos un piegādātāju rēķinos.

Sākumā ir jādefinē izdevumu sadalīšanas veidi, kas noteiks cik mēnešos, kādos datumos un kādas summas būs attiecināmas uz katru periodu.

Modulis Finanses – Iestatījumi – UzkrājumiMoneo uzkrājumiŠajā piemērā izdevumi tiks sadalīti proporcionāli 12 mēnešu periodā.

Detalizētāk par svarīgākajiem laukiem:

Starpkonts – grāmatvedības nākamo periodu izdevumu konts.

Uzkrājumu grāmatošana –

Caur simulācijām –tiks izveidoti simulāciju grāmatojumi un atbildīgajam lietotājam katru mēnesi būs jāpalaiž apkalpošana modulis Finanses – Apkalpošanas – Simulāciju grāmatojumu veidošana, lai izveidotos finanšu grāmatojums.

Uzreiz grāmatot – tiks izveidoti visi nepieciešamie grāmatojumi visam periodam uz priekšu.

Sākot ar mēnesi – var norādīt pirmā grāmatojuma sākuma datumu, ja ir kādi specifiski gadījumi, kad vēlaties iegrāmatot preci vai pakalpojumu izmaksās.

Pieskaitīt mēnesi – cik mēnešus ir jāpieskaita pirmajam grāmatojumam, lai iegūtu nākamo grāmatojumu. Ja izmaksas veidosies katru mēnesi, tas otrajam grāmatojumam pieskaitām 1 mēnesi, trešajam – 2 mēnešus un tā uz priekšu.

Sākot ar dienu – var noteikt vai grāmatojums ir jāveido mēneša pirmajā vai pēdējā dienā.

Pieskaitīt dienas – iespēja precīzāk noteikt kurā tieši dienā ir jāveidojas grāmatojumam. Piemēram, ja iepriekšējā iestatījumā būtu norādīts mēneša pirmā diena un pieskaitīt dienu 3, tad grāmatojums veidotos katra mēneša 4. datumā.

Aprēķināt – šajā laukā nosakām procentuāli, cik liela izdevumu daļa tiks iegrāmatota katrā periodā. Laukā darbojas formulas aprēķins un ja vēlamies sadalīt 12 vienādos maksājumos, tad var ievadīt =100/12 un iegūsim rezultātu 8.33% . Ir ieteicams pēdējā aprēķina rindā ievietot vienādības zīmi, lai sistēma saprot, ka tas ir pēdējais mēnesis un ievieto visu atlikušo summu ar visām centu nobīdēm, kas var gadīties pie noapaļošanas.

Kad iestatījums ir pabeigts, to var ievietot piegādātāju rēķinā vai avansa norēķinā.

Moneo piegādātāju rēķins

Iegrāmatojot šādu rēķinu – izmaksu daļa nokontējas D2410 K5310.

Kā arī ir automātiski tiks izveidoti papildus 12 grāmatojumi, kurus var apskatīt un pārbaudīt palaižot statusa atskaiti (no rēķina Zobrats – Rēķina statuss).

Moneo atskaites

Nākamo periodu izmaksu grāmatojumos būs aprēķinātā perioda izdevumu daļa ar šādu kontējumu – D7170 K2410.

Ja piegādātāja rēķinu vai avansa norēķinu atgrāmatot, tad visi saistītie grāmatojumi tiks dzēsti un izveidoti atkārtoti pie ieraksta iegrāmatošanas.

Andris Miglāns

Esmu uzkrājis lielu pieredzi strādājot par ERP sistēmu konsultantu un projektu vadītāju, piedaloties un vadot ieviešanas projektus tādās nozarēs kā mazumtirdzniecība, medicīnas preču vairumtirdzniecība, metālapstrāde, ražošana un finanšu pakalpojumi.